Nieuwe bosmaaier

Nieuwe bosmaaier voor Piet Manders

De Offerse Dorpsraad heeft aan Piet Manders een nieuwe professionele bosmaaier in bruikleen gegeven. Met dit apparaat kan hij de graskanten in de speeltuin en bij de bankjes in het Heijmanspark kort houden.

De vorige huis- tuin- en -keuken bosmaaier bleek niet opgewassen tegen Piets maaiklusjes in speeltuin en het Heijmanspark. Als vrijwilliger en tevens bestuurslid van de Offerse Dorpsraad is Piet al enkele jaren regelmatig in dit groene deel van Afferden actief.
De vorige door de Dorpsraad beschikbare gestelde bosmaaier was, gezien het aantal uren dat Piet met dit apparaat bezig was, geen lang leven beschoren. Alleen een robuuste machine kon uitkomst bieden. Vandaar dat de Dorpsraad begin deze week aan Piet een professionele bosmaaier in bruikleen gaf. De verwachting is dat Piet Manders daar jaren mee vooruit kan.

Foto: Dorpsraadvoorzitter Henk Hendriks (links) overhandigt aan Piet Manders de nieuwe bosmaaier.

Foto en Tekst Frans Thonen